Ceremonie Pogrzebowe - Zakład Pogrzebowy Charon

Title
Przejdź do treści
Telefon Całodobowy
Ceremonie pogrzebowe

  Właściciele jak i pracownicy zakładu pogrzebowego Charon dokładają wszelkich starań, aby ostatnia posługa przez nas pełniona, wykonana została w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższego szacunku dla osoby zmarłej. Nasz personel traktuje wszystkich gości i uczestników ceremonii z należytym taktem i wyczuciem. Pracownicy naszej firmy, którzy obsługują ceremonie pogrzebowe to osoby profesjonalnie przygotowane do tej pracy. Zależy nam na tym, aby ceremonia przebiegła bez uchybień, które mogłyby narazić nasze przedsiębiorstwo na utratę wypracowanego przez lata prestiżu i zaufania. W naszych biurach obsługi klienta możecie Państwo wybrać trumny, urny, wieńce, wiązanki, odzież dla osoby zmarłej i dopełnić wszelkich formalności związanych z pogrzebem. Na Państwa zlecenie możemy przejąć większość czynności formalno-prawnych związanych ze śmiercią i pogrzebem bliskiej Wam osoby, wyrobić kartę i akt zgonu oraz załatwić wszelkie formalności w ZUS. Jesteśmy zawsze gotowi służyć Państwu pomocą i wsparciem w tych trudnych dla Was chwilach.

  Dla większości z nas informacja o śmierci bliskiej nam osoby jest szokiem. Często nie jesteśmy w stanie racjonalnie myśleć i podejmować decyzji. Znając ten problem w krótki sposób chcielibyśmy przekazać kilka informacji, które w tej ciężkiej chwili pomogą w pierwszym etapie organizacji pogrzebu.

Jeżeli zgon nastąpi w domu.
  Gdy śmierć nastąpiła w domu z przyczyn naturalnych, obowiązkiem jest wezwanie na miejsce lekarza rodzinnego lub pogotowia. Lekarz, który potwierdzi zgon, jest zobowiązany do wystawienia karty zgonu. Karta zgonu jest podstawowym dokumentem stwierdzającym przyczynę zgonu i jest niezbędna do wyrobienia SKRÓCONYCH AKTÓW ZGONU (w Urzędzie Stanu Cywilnego).

  Następnie po wystawieniu powyższego dokumentu należy zadbać o przewiezienie osoby zmarłej z domu do chłodni przez zakład pogrzebowy. W tej sytuacji wystarczy zadzwonić do Zakładu Usług Pogrzebowych CHARON pod całodobowy telefon 74 851 30 64 lub 502 226 992 gdzie po przyjęciu zlecenia pracownicy zakładu pogrzebowego przyjeżdżają po odbiór osoby zmarłej. Przybyli na miejsce pracownicy przedstawiają różne rozwiązania i wyjaśniają wszelkie wątpliwości związane z organizacją pochówku. Po sporządzeniu odpowiedniej dokumentacji załatwią wszelkie formalności w odpowiednich urzędach i instytucjach. Przewiezienie osoby zmarłej w przypadku Zakładu Usług Pogrzebowych CHARON następuje do własnej chłodni, gdzie osoba zmarła przebywa do czasu organizacji pogrzebu. Pozwala to uniknąć dodatkowych kosztów i opłat, związanych z przewozem i przechowaniem.

  Najbliżsi zmarłego mają pełne prawo wyboru zakładu pogrzebowego, którego oferta najbardziej im odpowiada w zakresie organizacji pogrzebu, niezależnie od miejsca zgonu i zakładu, który zajmował się wcześniejszym przywiezieniem ciała zmarłego do chłodni.

Jeżeli zgon nastąpił w skutek wypadku.
  Jeżeli zgon nastąpił w skutek wypadku, lub też zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu mogło być przestępstwo, na pochowanie zwłok oprócz karty zgonu wymagane jest zezwolenie prokuratora. Zwłoki osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych przewozi się na wniosek właściwego organu (najczęściej prokuratora) do zakładu medycyny sądowej celem ustalenia przyczyny zgonu. Organizowanie i opłacenie tego przewozu należy do zadań powiatu.

  Przewoźnicy nie mają prawa pobierać jakichkolwiek opłat od rodziny osoby zmarłej z tytułu przewozu zwłok z miejsca wskazanego przez prokuratora do zakładu medycyny sądowej, gdyż są opłacani przez dany powiat. Nie mają także uprawnień do informowania rodziny o zgonie danej osoby lub o wyborze zakładu pogrzebowego. W tym przypadku, tak samo jak w poprzednich, wybór firmy pogrzebowej należy tylko i wyłącznie do najbliższych zmarłej osoby.

Jeżeli zgon nastąpił w szpitalu.
  Najczęściej lekarz opiekujący się zmarłym pacjentem wystawia kartę zgonu. Następnie pielęgniarka przekazuje kartę zgonu do kancelarii szpitala i wypełnia karty skierowania zwłok do chłodni. W przypadku niewystarczającej wiedzy co do przyczyny zgonu, dotyczy to najczęściej sytuacji gdy zgon nastąpił w ciągi 24h od przyjęcia do szpitala, lekarz podejmuje decyzje o przeprowadzeniu sekcji zwłok osoby zmarłej.

  Powiatowy Szpital Latawiec w Świdnicy nie posiada własnego prosektorium dlatego ciało osoby zmarłej przewożone jest do chłodni firmy Koroner z którą szpital Latawiec ma podpisaną stosowną umowę. Koszt transportu i przechowania przez pierwsze 3 doby pokrywa zakład opieki zdrowotnej. Rodzina osoby zmarłej w żaden sposób nie jest zobligowana do załatwiania formalności pogrzebowych w tej firmie.

  Wybór odpowiedniego zakładu pogrzebowego nie powinien być pod żadnym pozorem związany z presją. W tym momencie tylko od Państwa zależy, na jaki zakład pogrzebowy się zdecydujecie. Zakłady pogrzebowe różnią się pod względem zakresu usług, które wykonują i ceną, jaką za nie pobierają. Zwracajmy uwagę na usługi dodatkowo płatne, gdyż czasami zakłady pogrzebowe o tym nie informują. Najlepiej dokonać analizy porównawczej ofert i wybrać tę najbardziej optymalną zarówno pod względem cenowym, usługowym, jak i jakościowym.
Wróć do spisu treści