Dokumenty - Zakład Pogrzebowy Charon

Title
Przejdź do treści
Telefon Całodobowy
Formalności pogrzebowe
 
Wolność i spontaniczność charakteryzuje wiele ludzkich działań podejmowanych na co dzień. Jakby nawet instynktownie bronimy się przed gąszczem procedur i łańcuchem formalności. Jednak te właśnie procedury i formalności są w niektórych okolicznościach pomocne, a nawet niezbędne, aby zachować właściwy porządek. Mówi się nieraz nawet, że dzięki procedurom udało się uratować komuś życie…
 
 
Procedury i formalności towarzyszą nam od pierwszej do ostatniej chwili życia. W tym pierwszym przypadku nie wydają się tak obciążające, ale w tym ostatnim – raczej tak. Jednak i wtedy mają one za zadanie pomóc. W chwilach bólu i smutku związanego z odejściem na zawsze Bliskiej Osoby człowiek – potocznie mówiąc – traci głowę, a nieraz i zdolność działania. Zadaniem więc formalności jest uporządkowanie tych pierwszych dni, które zazwyczaj dzielą śmierć od pogrzebu.
 
 
Można więc zadać sobie pytanie, jakie są najważniejsze formalności pogrzebowe, z którymi należy się zmierzyć?
 
 
Do tych podstawowych należy wezwanie odpowiednich służb – wśród których jest lekarz oraz zakład pogrzebowy. Zadaniem lekarza jest stwierdzenie zgonu i wystawienie karty zgonu, a zadaniem zakładu pogrzebowego – przewiezienie ciała Zmarłego do chłodni.
 
 
Kolejne formalności są związane z uzyskaniem koniecznych dokumentów, wśród których najważniejszy jest akt zgonu oraz – na podstawie uzyskanych dokumentów – rozpoczęcie przygotowań do uroczystości pogrzebowych.
 
 
 
Obecnie istnieje możliwość, aby większością formalności pogrzebowych zajmował się – w imieniu Rodziny Zmarłego i z jej upoważnienia – zakład pogrzebowy, który zostanie przez rodzinę wybrany. Należy przy tym pamiętać, że wybór odpowiedniego zakładu pogrzebowego jest suwerenną decyzją bliskich Zmarłego i ta ich wolność nie może być w żadnym momencie i w żaden sposób ograniczona.
 
 
Nie należy też zapominać, że każdy zakład pogrzebowy – mimo realizowania wspólnej misji, jaką jest organizacja pogrzebu – ma swoją specyfikę działania. Każdy też posiada własną ofertę, w skład której wchodzą nie tylko określone usługi pogrzebowe, ale także akcesoria z nimi związane – jak np. trumny, urny, odzież dla Zmarłych, modlitewniki, kwiaty, krzyże, tabliczki i wszystko to, co niezbędne jest, aby ostatnia droga była nie tylko godna, ale i piękna. Własna oferta zakłada też własne ceny, które – choć zbliżone do siebie – mogą się nieznacznie różnić. Dlatego warto, aby rodzina zmarłego odpowiedziała sobie najpierw na pytanie o swoje oczekiwania względem przygotowań i samego przebiegu ceremonii, aby nie generować niepotrzebnych nieporozumień.
 
 
Prawdą jest, że w chwilach związanych ze śmiercią i pogrzebem zwłaszcza osób najbliższych tym, czego najczęściej się doświadcza to emocje, które niczym rwąca rzeka przepływają przez serce. Tym bardziej więc – paradoksalnie – formalności pogrzebowe, z którymi należy się zmierzyć mogą pomóc tę rzekę uregulować i uspokoić. A resztę ran będzie leczył czas…
Wróć do spisu treści